Nguồn nhân lực

NGUỒN NHÂN LỰC CỦA DIVINCOM

DIVINCOM đã tuyển chọn và đào tạo một đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư thiết kế, kỹ sư giám sát, đội ngũ đốc công có năng lực chuyên môn cao và luôn trung thành với chính sách chất lượng của Công ty. Ngoài ra, DIVINCOM còn có các chính sách khuyến khích đội ngũ nhân viên đóng góp cho sự thành công của Công ty.

Nguồn nhân lực của Divincom